.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

МЛМ-ийн бизнес гэж юу вэ?